Științele comunicării și științele limbajului

Cursul Științele comunicării și științele limbajului prezintă discursul ca practică socială a participanţilor ce comunică prin mijloace lingivistice şi alte resurse semiotice în contexte determinate (interacţiune cotidiană, ştiinţifică, politică etc.). La acest curs, studenții/studentele se familiarizează cu teoriile moderne ale discursului (poststructuralismul, analiza critică de discurs, analiza multimodală a discursului), precum şi cu abordări empirice…

Științele comunicării și științele politice

Cursul Științele comunicării și științele politice discută teme referitoare la comunicare și discurs, pornind de la situații concrete în care comunică instituțiile, organizațiile și actorii politici. La acest curs, studenții se familiarizează cu noțiuni din domeniul științelor politice, sociologiei și analizei de discurs aplicate la sfera media (presa, televiziune, comunicare online), la comunicarea politică și…

Ia partea leului!

  Masteratul  de TEORII ȘI METODE DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII (TMCSC) este primul pas către un doctorat în Științele Comunicării. Un pas important spre abilități de analiză a calității comunicării în organizații. Toată lumea fuge de teorie. Știm acest lucru. Dar dacă devii masterand la TMCSC, primul master strategic al FJSC, vei descoperi partea practică și aplicată a…