M – Comunicare și resurse umane

Comunicare și resurse umane, de Viorica Păuș

Metode și tehnici de cercetare în Comunicarea Corporativă, de Romeo Crețu

Cursul „Etica în comunicarea corporativă”, de Cecilia Tohăneanu

Recrutare și selecție de personal, de Romeo Crețu

Leadership și managementul resurselor umane, de Viorica Păuș

Curs: Management de proiect, de Natalia Milevschi

Negocierea și rezolvarea conflictelor în organizație, Viorica Păuș

Reclame